Installatie

 1. Login als administrator op de site collectie die u wilt configureren als host van de Timewax projectportalen. Bijvoorbeeld: https://<yourtenant>.sharepoint.com
 2. Klik Inhoud van site in het snel-starten menu om de inhoud van uw site te openen.
 3. Klik App toevoegen op de applicatie lijst te openen. De Projectportalen voor Timewax Service add-in is zichtbaar in deze lijst wanneer deze op de juiste manier is toegevoegd aan de app catalogus:
 4. Bekijk het verzoek en klik op Vertrouw om de Projectportalen voor Timewax Service add-in te activeren in de site collectie. (Dit kan enkele minuten duren)
 1. Login (als beheerder) op de site collectie die u wilt configureren als host voor uw Timewax projectportalen. Bijvoorbeeld: https://<uwtenant>.sharepoint.com
 2. Controleer of de Projectportalen voor Timewax add-in is aangeschaft en geactiveerd op uw site collectie en dat de vereiste service add-in correct is geïnstalleerd:
 3. Klik in het snelstarten menu op de link Projectportalen voor Timewax. Deze stap controleert of de vereiste service add-in geïnstalleerd is en start de installatiewizard:
 4. Klik Start installatie knop om de installatie te starten van de add-in Projectportalen voor Timewax. Tijdens de installatie, wordt de huidige site collectie geconfigureerd als host van uw projectportalen. Huidige instellingen kunnen worden aangepast en nieuwe lijsten, inhoudstypes en opmaak worden aangemaakt of gewijzgigd voor een correcte werking van de add-in. De installatie kan enkele minuten duren.

Projectportalen voor Timewax gebruiken

 1. Navigeer naar de site collectie die u heeft geconfigureerd als host voor de projectportalen:
 2. Klik op het Instellingen icoon om de Timewax connectie in te stellen:
 3. Klik Timewax connectie opnieuw instellen om opnieuw een verbinding te configureren naar uw Timewax projectadministratie:
 4. Geef uw Timewax Emailadres en Wachtwoord op en klik op Inloggen. Een Timewax consent bericht wordt getoond:
 5. Klik Toestaan om de add-in toegang te geven tot uw Timewax projectgegevens. Wanneer de connectie succesvol is geconfigureerd, wordt het volgende scherm getoond:
 6. U kunt nu beginnen met het aanmaken van projectportalen voor Timewax!
 1. Navigeer naar de site collectie die u heeft geconfigureerd als host voor de projectportalen:
 2. Klik New projectportaal om de wizard voor het aanmaken van portalen te starten. De lijst met projecten wordt opgehaald uit Timewax en getoond in de wizard:
 3. Zoek het juiste project waarvoor u een projectportaal wilt aanmaken. U kunt optioneel een Omschrijving opgeven of een Exchange mailbox aanmaken door de keuze Maak mailbox voor dit project aan te vinken:
 4. Klik Maak nieuw projectportaal om het portaal aan te maken. (dit kan enkele minuten duren). U kunt dit venster sluiten tijdens de installatie. Wanneer het portaal gereed is, zal het zichtbaar zijn in het portaaloverzicht op de landingspagina van uw projectportalen voor Timewax site collectie.
 5. Uw projectportaal is aangemaakt. U kunt nu starten met samenwerken:
 6. Klik de link op het nieuw gemaakte portaal te openen: